پیام روز: به تنهایی نمی‌توانم دنیا را تغییر بدهم اما می‌توانم سنگی را به آب بیندازم تا موج‌های بسیار خلق کند. مادر ترزا
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳۰ آبان
 زمان مناسب هوادهی (Airing)

تعیین دقیق روز برای مراحل مختلف پرورش کار اشتباهی است و باید طبق مشاهدات میسیلیوم عمل کرد (مثلا  نمی توان گفت روز 25 هوادهی کنیم).

نکاتی که باید در تعیین دقیق هوادهی رعایت کنیم که البته این نکات هم با توجه به شرایط سالن های پرورش در ایران مطلق نیست و نسبی است:

1-     اگر از روز خاکدهی تا هوادهی سعی کنیم تعداد روزها را کمتر کنیم قطعا موفق تر خواهیم بود یعنی رافلینگ را جلوتر و در نهایت هوادهی را جلوتر بندازیم(به شرط اینکه سالن آماده شده باشد).

2-     تاخیر در هوادهی به دلیل اینکه میسیلیوم بدون هوادهی به سمت نخی شدن و گره بستن در دما و دی اکسید بالا می رود می تواند خسارت جبران ناپذیری بزند (مثلا بیشتر از 11 روز).

3-     بهتر است میسیلیوم حالت شطرنجی داشته باشد تا اینکه سطح کاملا سفید شده باشد یا اینکه سطح بستر کاملا سیاه باشد.

میسیلوم بیش از اندازه در خاک باعث قفل کردن خاک ، فاصله بین کمپوست و خاک و گاهی اورپین می شود.

زود هوا دادن هم قارچ ها را خاکی میکند و یا ممکن است در اثر برخورد با رطوبت خاک لکه باکتریایی ایجاد شود.

تاريخ: ۱۳۹۶/۸/۵
 


طراحی و اجرا: وب باکس پورتال