پیام روز: فردی که اشتباه نکند ارزش کارهای بزرگ را نخواهد داشت. " ادوارد فیلیپس"
۱۳۹۸ پنج شنبه ۳ بهمن
گالری عکس
12  بعدي
 

 

 

 

  شرکت کشت و صنعت قارچ رامند مجار

  آزمایشگاه کنترل کیفیت کمپوست جوانه

  بازدید کارشناس هلندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مراسم تودیع و معارفه

12  بعدي


طراحی و اجرا: وب باکس پورتال